loading

Careers

โอกาสดีๆ มาถึงท่านแล้ว !!!
บริษัท Synthec Inter ผู้ผลิต จำหน่าย ให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านเคมีภัณฑ์ นานกว่า 30 ปี
เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวนมาก !!!

1) พนักงานขาย (กรุงเทพฯ ,โคราช ,นครศรีธรรมราช)
➡️ รายได้รวมตั้งแต่ 25,000-50,000 บาทต่อเดือน (หรือมากกว่านั้น)
➡️ โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
➡️ ค่าน้ำมัน 10,000 บาท
➡️ ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ 2,000 - 8,000 บาท
➡️ ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท
คุณสมบัติ
➡️ เพศหญิง อายุไม่เกิน 24-35 ปี บุคลิกภาพดี
➡️ ปริญญาตรี วทบ.สาขาเคมี/สาขาการตลาด/สาขาการขาย/การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
➡️ หากมีประสบการณ์ในด้านเคมีภัณฑ์ งานขาย งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
➡️ มีความกระตือร้น มีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน
ร่วมเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปกับเรา หากคุณมีความรู้ สู้งาน ขยัน อดทน กระตือรือร้น

2) ช่างเทคนิค (กรุงเทพฯ)
➡️ เพศชาย
➡️ จบปวส.ขึ้นไป
➡️ ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
➡️ อายุ 22 - 28 ปี
➡️ สามารถขับรถยนต์ได้ , มีใบขับขี่

=> สวัสดิการดีมาก เพื่อนร่วมงานน่ารัก รอคุณอยู่ มาเป็นครอบครัวเดียวกัน อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป
รับสมัครงาน "เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล"ด่วน!!!!!!!
...........1 ตำแหน่งเท่านั้น!!!....................................

บริษัท ซินเท็ค อินเตอร์ จำกด เป็นผู้ผลิต,จำหน่ายและให้บริการ ทางด้านเคมีภัณฑ์บำบัดน้ำเสีย สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ
➡️ เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
➡️ ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
➡️ หากมีประสบการณ์ในด้านงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
➡️ จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคมและกองทุนทดแทน
➡️ จัดทำและนำส่งข้อมูลประกันสังคมและอุบัติเหตุพนักงาน
➡️ เป็นตัวแทนบริษัท ในการติดต่อประสานงานเรื่องการแจ้งเข้าหรือแจ้งออกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
➡️ ดูแลการเบิกจ่ายยูนิฟอร์มพนักงาน
➡️ ดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย
➡️ประสานงานกรณีครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
➡️ ประสานงาน ช่วยดูแลเรื่องกิจกรรมของบริษัท
➡️ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
➡️ ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
สถานที่ตั้งสำนักงาน ตรงข้ามซีคอน ซอยศรีนครินทร์ 40
++ รับสมัครงาน ++
สมัคร+สัมภาษณ์+รู้ผลทันที
วันเดียวเท่านั้น!!! โอกาสดีๆ มาถึงท่านแล้ว !!!
หากคุณมีความกระตือร้น สู้งาน ขยัน อดทน ชอบความท้าทาย
บริษัท Synthec Inter ผู้ผลิต จำหน่าย ให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านเคมีภัณฑ์ นานกว่า 30 ปี

รับสมัครพนักงานขาย (กรุงเทพฯ,โคราช)
➡️ รายได้รวมตั้งแต่ 15,000-50,000 บาทต่อเดือน (หรือมากกว่านั้น)
➡️ โอกาสที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
➡️ ค่าน้ำมัน 10,000 บาท
➡️ ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ 2,000 - 8,000 บาท
➡️ ค่าประสบการณ์ปีละ 1,000 บาท

คุณสมบัติ
➡️ เพศหญิง อายุไม่เกิน 24-35 ปี บุคลิกภาพดี
➡️ ปริญญาตรี วทบ.สาขาเคมี/สาขาการตลาด/สาขาการขาย/การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
➡️ หากมีประสบการณ์ในด้านเคมีภัณฑ์ งานขาย งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ