loading

About Us

  บริษัท เอด้า เจอเนอรัล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรัน
และป้องกัน การกัดกร่อนสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ ( Boiler ) หอระบายความเย็น ( Cooling Tower ) R.O.( REVERSE OSMOSIS )
และเคมีบำบัดน้ำเสีย ( Waste Water Treatment ) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ โรงแรม โรงพยาบาล พร้อมบริการ
ด้านการซ่อมบำรุง สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ และ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ ( Chiller ) โดยทีมวิศวกรและนักเคมีผู้เชี่ยวชาญงาน
และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ

 
Untitled-1
องค์กรของเรามุ่งมั่นส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขององค์กรที่ได้รับรอง คุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 ด้วยการเพิ่มคุณค่าในนวัตกรรมของสินค้า และ
บริการของเรามุ่งมั่น ส่งเสริม ศักยภาพในการคิดค้นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของเรา และตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว พร้อมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัยซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพัฒนาด้านบริการ สู่ความพึงพอใจ
แก่ลูกค้า

ASR-ANAB combined logoNSF_700_688

Mission & Vision

Mission
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางด้านเคมีภัณฑ์เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
VISION
มุ่งเน้นพัฒนาผลงานวิจัยเชิงคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยที่หลากหลายด้วยนักวิชาการ ด้านเคมีที่เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว