loading

เปิดรับสมัครพนักงานฝ่ายขาย นครราชสีมา


รายได้
 
➡️ รายได้ตั้งแต่ 15,000 บาท

➡️ ค่าน้ำมัน 10,000 บาท

➡️ ค่าคอมมิชชั่น 10%

➡️ เงินรางวัลพิเศษตามยอดขายรายละเอียดของงาน


➡️ ติดต่อกับโรงงานต่างๆ ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและฐานข้อมูลที่บริษัทจัดเตรียมไว้

➡️ รับผิดชอบหาลูกค้ากลุ่มใหม่ เพื่อขยายตลาดให้กับบริษัท

➡️ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้

➡️ ทำงานวันจันทร์ - เสาร์คุณสมบัติ

➡️ เพศหญิง อายุไม่เกิน 24-35 ปี บุคลิกภาพดี

➡️ ปริญญาตรี วทบ.สาขาเคมี/สาขาการตลาด/สาขาการขาย/การบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

➡️ หากมีประสบการณ์ในด้านเคมีภัณฑ์ งานขาย งานด้านการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

➡️ มีความกระตือร้น มีเป้าหมายชัดเจนในการทำงาน

➡️ สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

➡️ มีรถยนต์ส่วนตัว